Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Procedury na wypadek wystąpienia wirusa SARS-CoV-2

w INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o.

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, wywołanym wirusem SARS-CoV-2, w INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o. opracowano instrukcję postępowania, do której powinni stosować się pracownicy spółki oraz goście ją odwiedzający.