Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Mikropale

Osoba do kontaktu:
Paweł Surowiec
tel. 785 110 105
e-mail: psurowiec@intop.tbg.net.pl

Mikropale to pale małośrednicowe o średnicy do 300 mm. Charakteryzują się wysoką w stosunku do swojej średnicy nośnością.Mikropale znalazły zastosowanie przy:
– wzmacnianiu fundamentów budynków i mostów,
– podnoszeniu osiadłych konstrukcji,
– stabilizacji osuwisk,
– formowania obudów wykopów.

Otwory pod mikropale wiercimy dwuprzewodowo tzn. przewodem wiertniczym i rurą osłonową, lub jednoprzewodowo tzn. przewodem wiertniczym zakończonym narzędziem wiercącym o odpowiedniej średnicy.
Po osiągnięciu wymaganej długości otworu narzędzie wiercące zostanie usunięte, a otwór zostaje wypełniony zaczynem cementowym za pomocą narzędzia wiercącego w trakcie jego wyciągania. Niezwłocznie po wypełnieniu otworu zaczynem cementowym wprowadza się zbrojenie mikropala. Jako zbrojenie wykorzystuje się kosze z prętów zbrojeniowych, rury stalowe, pręty, kształtowniki stalowe.
Posiadamy sprzęt który umożliwia wykonanie mikropali w warunkach gdzie nie jest możliwe zastosowanie dużych i ciężkich urządzeń wiertniczych jak np. wnętrza budynków, skarpy lub pod wszelkiego rodzaju obiektami inżynieryjnymi (np. pod mostami).