Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Kotwy i gwoździe gruntowe

Osoba do kontaktu:
Paweł Surowiec
tel. 785 110 105
e-mail: psurowiec@intop.tbg.net.pl

  KOTWY GRUNTOWE

Kotwa gruntowa, w myśl normy EN 1537, jest to konstrukcja nośna przenosząca siły rozciągające na nośną warstwę gruntu. Kotwa gruntowa składa się z głowicy, swobodnego odcinka cięgna i buławy kotwy, która jest zespolona z gruntem przez iniekcję.
Kotwy wykorzystywane są przede wszystkim w celu podparcia różnego typu  konstrukcji oporowych trwałych lub tymczasowych, zabezpieczenia ścian dużych wykopów oraz stabilizacji nasypów, zboczy, skarp (zabezpieczenie osuwisk).

Wykonujemy kotwy tymczasowe (o okresie użytkowania do dwóch lat) oraz trwałe (o okresie użytkowania powyżej dwóch lat) o średnicy zewnętrznej wiercenia 133 mm lub 152 mm. Kotwy wiercone są dwuprzewodowo tzn. przewodem wiertniczym i rurą osłonową z wykorzystaniem płuczki wiertniczej lub z przedmuchem powietrza. Po osiągnięciu wymaganej długości, otwór zostaje wypełniony zaczynem cementowym a następnie wprowadzona zostaje do niego kotwa.
Do 24 godzin od chwili wypełnienia otworu zaczynem cementowym i wprowadzenia kotwy, wykonuje się iniekcję wtórna za pomocą rurek iniekcyjnych zainstalowanych na cięgnach kotew. Iniekcja wtórna prowadzona jest w celu zwiększa tzw. „ukorzenionej struktury” buławy oraz daje pewność uzyskania założonych parametrów kotwy.

Wykonujemy kotwy gruntowe:
1. Linowe – wykonane ze splotów lin.
2. Na bazie prętów SAS z podwójnym zabezpieczeniem antykorozyjnym DCP,  spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania stawiane kotwom trwałym.

GWOŹDZIE GRUNTOWE
Gwoździe gruntowe są wykorzystywane do zbrojenia i wzmacniania gruntu w celu poprawy jego stateczności oraz wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie. Uzyskuje się to przez wprowadzenie w grunt za pomocą wiertnicy lub wibromłotów prętów stalowych.
W przypadku gwoździ gruntowych wierconych zespala się je dodatkowo z gruntem iniektem cementowym.

Gwoździowanie znajduje zastosowanie w pracach przy:
– zabezpieczaniu skarp i zboczy,
– stabilizacji osuwisk,
– wzmacnianie konstrukcji oporowych,
– wzmacnianie nasypów,
– wykonywanie fundamentów,

Do wykonywania gwoździ gruntowych stosujemy system prętów gwintowanych SAS. W przypadku wykonywania gwoździ w środowisku agresywnym istnieje możliwość zastosowania prętów z podwójnym zabezpieczeniem antykorozyjnym DCP.