Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Mosty tymczasowe

Osoba do kontaktu:
Paweł Surowiec
tel. 785 110 105
e-mail: psurowiec@intop.tbg.net.pl

Mosty składane, poza typowo wojskowym zastosowaniem dla potrzeb których powstały, są wykorzystywane również w czas pokoju. Służą do budowy przepraw tymczasowych w sytuacjach kryzysowych (np. zerwanie mostów w czasie powodzi, awarie i katastrofy mostów). To dzięki takim konstrukcjom możliwe jest zastąpienie zniszczonych mostów stałych i utrzymanie komunikacji oraz dostarczenie niezbędnej pomocy do miejsc odciętych. Podobnym celom służą także mosty tymczasowe wykonane na czas awarii lub remontu czy przebudowy mostów stałych.
Będący w posiadaniu naszej firmy most składany MS-22-80 jest zmodernizowaną wersją mostu Bailey’a – konstrukcji będącej protoplastą współczesnych mostów składanych, które są z powodzeniem stosowane na całym świecie, zarówno dla potrzeb wojskowych jak i cywilnych.
Most składany MS-22-80 został skonstruowany jako most otwarty tzn. bez stężeń górnych nad jezdnią, o jeździe dołem. W skład głównych elementów ustroju nośnego tego mostu wchodzą: stalowe kratowe dźwigary główne, stalowe poprzecznice i podłużnice oraz drewniany pokład. Wszystkie elementy składowe mostu są wykonane jako konstrukcja spawana, a połączenia elementów między sobą zaprojektowano na śruby, bolce i zaciski stalowe.
Podstawowym elementem mostu składanego MS-22-80 jest segment o długości 3,05 m, wysokości 3,1 m i szerokości jezdni 4,2 m. Przy użyciu takich segmentów można wykonywać mosty o żądanej nośności i długości. Nośność mostu zależy od układu dźwigarów i rozpiętości przęseł i może wahać się od 9 ton do 80 ton. Most MS 22-80 został zaprojektowany jako jednokierunkowy, ale można także z jego elementów zmontować przęsła dwukierunkowe.
Rozpiętość przęsła mostu może wynosić od 3,05m do 54,90m i jest uzależniona od jego nośności. Od nośności i długości przęsła mostu uzależniona jest także konstrukcja dźwigarów mostu. Dźwigary główne przęseł mostu MS 22-80 buduje się najczęściej jako dwuścienne dwupiętrowe (2/2), tzn. każdy dźwigar przęsła ma dwie ściany składające się z dwóch spiętrowanych elementów kratowych. Można również wykonywać przęsła dwuścienne jednopiętrowe (2/1), jednościenne jednopiętrowe (1/1). Przęsła takie zachowują tę samą szerokość jezdni, wysokość konstrukcyjną i rozstaw dźwigarów – zmienia się tylko ich rozpiętość i nośność.
Stosując sprężenie, za pomocą tzw. lin strunowych, możemy zwiększyć przenoszone obciążenia przez przęsło mostu przy zachowaniu takiego samego układu dźwigarów. Jednak ze względu na zdecydowanie większy stopień skomplikowania i ilość czasu potrzebną do wykonania mostu sprężonego nie stosujemy sprężeń przy wykonywaniu tych mostów.
Most składany MS 22-80 został tak zaprojektowany tak, aby można było go wykonać tylko przy użyciu siły ludzkiej, posługując się tylko nieskomplikowanymi narzędziami. Jednak w obecnym czasie mosty tymczasowe montuje i nasuwa się na przeszkodę przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego np. dźwig, spycharka gąsienicowa, ładowarka itp.
Przęsła mostu można opierać na podporach drewnianych, stałych, a nawet bezpośrednio na gruncie lub na podporach pływających. Podstawowymi zaletami mostu tymczasowego MS-22-80 są:
– prostota i szybkość montażu konstrukcji mostu,
– stosunkowo lekkie elementy, które można przenosić i montować przy użyciu siły ludzkiej (bez użycia maszyn),
– możliwość zmiany konstrukcji, w zależności od obciążeń i wymaganej rozpiętości przęseł,
– bezproblemowy transport przy użyciu samochodów ciężarowych.Dane techniczne mostu:
– szerokość jezdni mostu między krawężnikami – 4,20 m;
– rozstaw dźwigarów wewnętrznych – 4,88 m;
– moduł zmiany długości przęsła – 3,05 m;
– wysokość konstrukcyjna mostu – 0,51 m;
– szerokość chodników mostu usytuowanych na zewnątrz dźwigarów – 0,76 m.Nasza firma dysponuje elementami mostu składanego o oznaczeniu MS-22-80, pozwalającymi na wykonanie tymczasowych wiaduktów i mostów dla ruchu kołowego i/lub pieszego. Posiadamy ilość elementów pozwalającą na wykonanie mostu tymczasowego o długości 750m, w konstrukcji dwuściennej dwupiętrowej (2/2) o nośności od 24 do 60 ton, w zależności od rozpiętości przęseł.
Poniżej zostały przedstawione zdjęcia ilustrujące mosty tymczasowe, które zostały zrealizowane przez naszą firmę.