Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Ścianki szczelne

Osoba do kontaktu:
Rafał Brzozowski
tel. 785 110 135
e-mail: rbrzozowski@intop.tbg.net.pl

Najbardziej rozpowszechnioną metodą zabezpieczania wykopów jest zabezpieczenie ich ściankami szczelnymi – czyli wykonanie konstrukcji składającej się z podłużnych elementów stalowych (grodzic) zagłębionych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Stosowane jako konstrukcje tymczasowe i stałe do zabezpieczania przed osunięciem mas ziemnych np.: w głębokich wykopach, przyczółkach mostowych czy nabrzeżach portowych. W celu uzyskania odpowiedniej szczelności, sąsiadujące ze sobą elementy mają odpowiednie połączenia na całej długości tzw. zamki. W przypadku bardzo głębokich wykopów czy wysokich nasypów ścianki szczelne mogą być dodatkowo rozpierane i kotwione kotwami gruntowymi za pomocą kotwiarek. Podstawowym zadaniem ścianek szczelnych jest zabezpieczenie przed przemieszczeniem się gruntu w kierunku poziomym. Ścianka szczelna ma również za zadanie zabezpieczyć podłoże przed działaniem wód gruntowych, zapobiegając zalewaniu wykopów, czy tez umożliwiając realizację robót np. fundamentowych w dnie rzeki. W większości przypadków ścianki szczelne wykonywane są czasowo w celu zabezpieczenia wykopów. Po zakończeniu robót zwykle ścianki szczelne zostają wyciągnięte.Do najczęściej spotykanych typów ścianek szczelnych należą:

  1. ścianki szczelne  górą nie zakotwione, dołem utwierdzone, obciążone siłą  działającą w kierunku poziomym skupioną w jej górnym końcu – najczęściej stosowane,
  2. ścianki szczelne górą nie zakotwione, utwierdzone w dolnej części, obciążone parciem gruntu, równomiernym obciążeniem gruntu (naziomu) oraz dna wykopu i obciążeniem liniowym naziomu działającym w kierunku równoległym do ścianki szczelnej,
  3. ścianki szczelne górą zakotwione (rozparte), górą i dołem wolnopodparte, obciążone parciem gruntu, równomiernym obciążeniem naziomu oraz dna wykopu i obciążeniem liniowym naziomu równoległym do ścianki szczelnej.

Wykonujemy ścianki szczelne z grodzic typu G-62, PU, AU i innych o odpowiedniej sztywności, wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez klienta.
Do wykonywania ścianek szczelnych stosujemy grodzice stalowe, które pogrążamy w grunt wibromłotem MOVAX SPH-80 na podwoziu gąsienicowym KOMATSU PC340LC.

Ta konfiguracja sprzętowa umożliwia stosowanie zabezpieczeń ściankami szczelnymi w miejscach niedostępnych dla zwykłych wibromłotów podwieszonych do zawiesi dźwigowych, tj. pod liniami elektrycznymi w tym liniami trakcji napowietrznej, pod płytami pomostów obiektów mostowych, w terenie grząskim.

 
Posiadany sprzęt umożliwia dowolne manewrowanie wbijanym profilem, a komputerowe sterowanie oraz doświadczony zespół pracowników wykonuje zadania z precyzją oraz w krótkim czasie.

Jako nieliczni na rynku oferujemy wbijanie grodzic pod dowolnym kątem, w tym w poziomie.Oprócz ścianek szczelnych oferujemy pogrążanie pali z rur stalowych średnicy do 610 mm, z wykorzystaniem jako podpory technologiczne, lub pośrednie posadowienie obiektów tymczasowych oraz stałych; istnieje możliwość wbijania rur dla różnych stopni pochylenia. Dysponujemy materiałem własnym, wykonujemy również zlecenia w oparciu o materiał dostarczony przez klienta.

 

Zapraszamy do współpracy.