Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Polityka jakości

INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o.

Szukaj
Galeria
wid_0 17 tym07 11 26 28

Głównym celem Polityki Jakości firmy „INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o. jest uzyskiwanie i utrzymywanie wysokiej jakości wytwarzanego wyrobu, tak aby trwale zaspakajać określone potrzeby i oczekiwania naszych Klientów.

Aby ten cel osiągnąć:
– elastycznie podchodzimy do potrzeb i oczekiwań Klienta,
– wprowadzamy innowacyjne, zaawansowane technologicznie usługi,
– systematycznie podnosimy kwalifikacje personelu,
– podnosimy poziom organizacji produkcji na każdym stanowisku,
– stosujemy materiały i technologie przyjazne dla człowieka i środowiska.

Zadaniem Firmy jest realizowanie produkcji i świadczenie usług zgodnie z wymogami i oczekiwaniami Klientów w zakresie niezawodności, trwałości, terminowości realizacji, bezpieczeństwa, estetyki wykonania oraz umacniania konkurencyjnej pozycji na rynku.

Zaufanie Klientów do firmy „INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o. jako partnera rzetelnego i niezawodnego budowane jest poprzez stosowanie metod zarządzania zapewniających utrzymanie zamierzonej jakości wykonanych usług, oraz terminowości i profesjonalizmu w realizacji zawartych umów.

Realizacja, doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością oraz spełnienie wymagań, jest zadaniem wszystkich pracowników Firmy.