Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Wiadukt w Radomiu

Budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 9 – ul. Żółkiewskiego w Radomiu